Disclaimer

Disclaimer

Over het gebruik van kruiden

Kruiden kunnen, naast hun gewenste werking, ook ongewenste effecten met zich meebrengen.

’t Kruidenhuisje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortkomt

uit het toepassen van de kennis in onze opleidingen. Of door het gebruik van de door ons

verkochte kruiden of kruidenpreparaten. Of door advies gegeven door 't Kruidenhuisje in welke

vorm dan ook.

Gebruik altijd je gezond verstand en raadpleeg bij twijfel, ernstige of aanhoudende klachten altijd

een arts, herborist of deskundige. Wees vooral alert in de volgende gevallen:

Bij gezondheidsklachten

Indien je momenteel gezondheidsklachten ervaart, raad ik je met klem aan om voorzichtig te zijn

in het gebruik van kruiden en jezelf goed te informeren over contra-indicaties en de juiste dosering

van kruiden. Raadpleeg bij twijfel, ernstige of aanhoudende klachten altijd een arts, herborist of

deskundige.

Bij het gebruik van geneesmiddelen

Indien je momenteel geneesmiddelen gebruikt, raad ik je aan voorzichtig te zijn in het gebruik van

kruiden en jezelf goed te informeren over contra-indicaties en interacties met (reguliere) medicatie.

Sommige kruiden, zoals Sint-Janskruid, kunnen de werking van medicatie verstoren of

beïnvloeden. Raadpleeg bij twijfel, ernstige of aanhoudende klachten altijd een arts, herborist of

deskundige.

Bij zwangerschap, zogen of kinderen onder de 12 jaar

Er zijn kruiden die niet (geheel) veilig zijn tijdens zwangerschap, zogen of bij kinderen onder de 12

jaar. Zorg ervoor dat je er absoluut zeker van bent dat je de door jou gekozen kruiden kunt

inzetten in deze situaties. Raadpleeg bij twijfel, ernstige of aanhoudende klachten altijd een arts,

herborist of deskundige.

’t Kruidenhuisje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die voorkomt

uit gegeven advies, de lesstof of het gebruik van de door ons verkochten kruiden of

kruidenpreparaten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van 't Kruidenhuisje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere

materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 't

Kruidenhuisje.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn

als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel

overeenkomst met 't Kruidenhuisje te mogen claimen of te veronderstellen. 't Kruidenhuisje streeft

naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de

inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen

aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te

wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 't

Kruidenhuisje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlink

verwijzen.